1965 startade vår produktion som en avdelning inom ett familjeägt papphylsföretag. 1976 etablerades vårt fristående företag genom en sammanslagning av två papershylsföretags formsprutningavdelningar. Inriktningen var då emballageprodukter som lock, pluggar och gavlar till papphylsor. Dessa produkter är idag fortfarande en stor produktgrupp men har kompletterats med egna produkter inom växtodlingsnäringen och av tillverkning av legoprodukter inom de mest skilda produktgrupperna. 1989 byggde vi nya ändamålsenliga lokaler men redan 1995 gjordes en tillbyggnad och 2006 var det åter dags att öka lokalytan till drygt 5000 m2.
Eliasson Plast AB © 2010-2012 - Sitemap